GWC1GWB1GWC2GWB2GWC3GWB3GWC4GWB4GWC5GWB5GWC6GWB6HHC1HHB1HHC2HHB2HHC3HHB3HHC4HHB4